Studie analyzovala 31 evropských zemí – jmenovitě 15 stávajících členských států Evropské unie, 13 přistupujících zemí a 3 členy Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Organizace, které byly zkoumány, jsou vnitrostátními orgány; národní kulturní instituce; a všechny další veřejné orgány, které byly konkrétně svěřeny vnitrostátním orgánům za účelem provádění nadnárodní spolupráce v oblasti kultury, včetně místních a regionálních orgánů, pokud je to relevantní. Hlavním cílem této studie je poskytnout popis a analýzu současné situace, jakož i současných a budoucích trendů v oblasti kultury.