Program Evropské hlavní město kultury (EHMK) v roce 2010 oslavil 25 let existence a s ním slavila zúčastněná města a členské země. Evropská komise v programu ovšem odhalila i tzv. „nedostatek Evropy“. Odráží to i odborná literatura, upínající pozornost především na efekty, které měl titul na město spíše než na Evropu. Výchozím bodem tohoto článku je požadavek Evropské komise na přísnější implementaci nových směrnic připravovaných už od roku 2006 a usilujících o zdůraznění evropského rozměru. Text dále představuje historický kontext celé této události a její ideový podklad „jednoty v rozmanitosti“ chápané v širších souvislostech uvažování o Evropě jako o „imaginované (virtuální) komunitě“. Zkoumá též, jak byla Evropa prezentována v dřívějších i současnějších EHMK programech, jejich studiích, brožurách (bidbooks). Je patrné, že můžeme pozorovat jistou změnu v programovém obsahu – od konkurenčně založeného marketingu lokální identity k diskursu s universálnějšími hodnotami, které lze interpretovat jako první krok vstříc nové artikulaci evropské dimenze. Autoři se domnívají, že toto rýsující se hodnotové paradigma také ilustruje, jak mohou kulturní programy, přispět k reflexi nejen o Evropě.