Existují dvě zásadní cesty, jak podpořit a zvýšit mobilitu sbírek: snižování nákladů a zjednodušení procesu půjčování. Tento praktický „toolkit“ nabízí muzejním pracovníkům užitečné návody, kontrolní seznamy, přehledy a odkazy na praktické informace, které mohou pomoci v procesu půjčování uměleckých děl.