Publikace z 24. konfence NEMO, která se konala v roce 2016 v německém Karlsruhe, má téma „Ekonomická hodota muzeí“. Muzea jsou integrována do ekonomiky, ale  také mají svá specifika a jemné odstíny. Z těchto pozic pak řeší témata zhodnocování, ziskovosti, spolupráce, finančních strategií a další. Obsahuje také příklady z různých evropských zemí, poukazuje na společné výzvy a příležitosti a připomíná důležitou roli, kterou muzea přispívají kulturní diverzitě, znalostní výměně, stimulaci kreativity a podobně.