Počátkem zkoumání předpokladu dopadu veřejného financování na komerční kreativní průmysly je případ divadelního sektoru ve Velké Británii. Studie se zaměřuje na chápání vztahu mezi dotovaným a komerčním divadlem skrze zkoumání skupiny jedinců, kteří jsou v těchto dvou formách zaměstnáni.