Publikace svou pozornost věnuje veřejné podpoře umění a kultury, a to z pohledu tvorby veřejné politiky. Komparativní charakter uvedený v podtitulu jasně prokazuje umístěním kulturní politiky do širokého sociopolitického a historického rámce. Vzhledem ke komplexitě národních společenství dosud neexistovaly komparativní analýzy, které by vysvětlovaly značnou variabilitu modů kulturní politiky coby odrazu veřejné kultury a kulturní identity. Tato diskuse je zde vedena na mezinárodní a interdisciplinární úrovni.