Zpráva sleduje zrychlující se vývoj technologií a jejich dopady nejen na naše jednání, ale i na naše přemýšlení o našem chování. Zabývá se prací s publikem v těchto nových podmínkách a mimo jiné tím, že instituce a umělecké organizace (veřejné i soukromé), založené s cílem sloužit veřejnému zájmu, se nyní v důsledku digitalizace a nových nástrojů ocitají pozadu. Report sleduje potřebuju jejich rekalibrace, analyzuje je a předkládá možná řešení.