Záměrem studie je pokusit se pojmenovat, které z technologií včetně aplikovaných IKT nejvíce a jakým způsobem ovlivnily a ovlivňují způsob kompozičního myšlení a myšlení o hudbě, interpretaci a realizaci, šíření, prodej i tzv. spotřebu hudby a vzdělávání, tj. stav hudebního sektoru. Technologiemi se studie zabývá výběrově a účelově.