Dokument zahrnuje usnesení vlády České republiky č. 344 ze dne 7. dubna 2003 o Prohlášení vlády o podpoře kultury, které je rovněž jeho součástí.