Autor se věnuje otázce mobility v kulturním sektoru, která je prioritou kulturní politiky EU. Strategie byla vytvořena pro účely Koncepce účinnější podpory umění. Obsahuje přílohu se seznamem národních programů mobilit.