Předkládaná publikace poskytuje základní přehled o tom, co je to design, kdo je designér a jak pracuje, co vám nebo vaší firmě může přinést, a poradí, jak lze design co nejúčelněji zapojit. Berte tuto publikaci jako pomůcku v případě, že o zapojení designu uvažujete nebo si k němu hledáte cestu. Je určena manažerům, osobám zodpovědným za prezentaci, prodeje, konkurenceschopnost, export, spokojenost zákazníků, uživatelů i zaměstnanců ať už v malém podniku, velké firmě, zastupitelstvu města nebo neziskové organizaci. Publikaci připravila dvě občanská sdružení, která se zasazují o účinné zapojování designu do praxe: PROTEBE live a CZECHDESIGN.