Akademické knihovny nepřetržitě hledaly technologická řešení pro nízkocirkulační (výpůjčkové) výsledky statistik, pro nedostatečné využívání knihoven studenty a fakultou a pro to, čemu se říká krize relevance. Viděli přitom soupeře v Googlu a Wikipedie. Avšak, akademické knihovny jsou stejně relevantní, jako bývaly v historii, jelikož jejich primární funkce a univerzitní poslání se nijak nezměnily, ale pouze vyvinuly. Publikace Going Beyond the Gate Count se domnívá, že problémem tu není relevance, ale marketing a samotná artikulace. Nabízí teoretické zázemí a praktické rady ředitelům, kterým doporučuje jak lépe „obchodovat“ knihovnu s jejími funkcemi v podmínkách domovské instituce i mimo ně. Cíle textu je tak pomoci jak ředitelům tak i knihovníkům a zaměstnancům, aby přitáhly zpět do knihovny studenty a akademickou obec. V tom má pomoci lepší artikulace důležitosti daných knihoven.