Jedná se o překlad publikace, která vznikla v roce 2011 pro turecké prostředí. Na jedné straně je určená čtenářům z řad politiků a pracovníkům místních a regionálních samospráv, kterým umožňuje zopakovat si spojení kultury a lidských práv, vliv kultury na lidský rozvoj nebo vlastní hodnoty kultury spojené s obcí, kterou spravují. Na druhé straně je příručka přehledem metodologicky popsaných nástrojů a postupů, jež klíčoví aktéři v oblasti kultury a umění v souvislosti s participací na tvorbě kulturní politiky mohou požadovat či již požadují po zástupcích místních či regionálních samospráv.