V letech 2013–2014 pracovala při Evropské komisi skupina odborníků z členských zemí EU, která se soustředila na otázky spojené především s rozvojem a odstraňováním bariér v oblasti rezidenčních uměleckých pobytů.

Konečným výstupem této skupiny se stala Příručka pravidel pro rezidenční pobyty umělců. Příručka obsahuje příklady osvědčených postupů a zabývá se posledními trendy a faktory, které ovlivňují rezidenční programy ve 21. století. Příručka je určena jak pro aktéry na straně státní správy, neziskový sektor, ale i pro potenciální donátory a investory v soukromém sektoru.