říručka obsahuje příklady osvědčených postupů a zabývá se posledními trendy a faktory, které ovlivňují rezidenční programy ve 21. století. Příručka je určena jak pro aktéry na straně státní správy, neziskový sektor, ale i pro potenciální donátory a investory v soukromém sektoru.