Publikace si klade za cíl seznámit potenciální žadatele o zdroje z programu Central Europe v následujícím programovém období 2014 – 2020 s dobrou praxí a konkrétními realizovanými projekty, které mají vliv na zlepšení každodenního života nás všech ve Střední Evropě a inspirovat je k využití příležitostí, jenž připravovaný program nabídne.

Představuje tak výběr 12 úspěšně realizovaných projektů s účastí českých partnerů, 2 projekty z každé z šesti tematických oblastí projektu.