Publikace věnovaná vybraným tématům z oblasti public relations a marketingu služeb v oblasti veřejného knihovnictví. Shrnuje praktické zkušenosti a řešení, která se osvědčila ve větších i menších knihovnách v ČR.