Zákon č. 214/2002 Sb. o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství přijatý Parlamentem ČR dne 25. dubna 2002. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (tj. od 1.5.2004).