Článek ´Nejistá kreativita´ se zaměřuje na postoje televizních pracovníků k řemeslné a kreativní praxi na poli faktické televizní produkce v britském nezávislém televizním sektoru (ITPS). Přes oslavnou politickou rétoriku kreativních průmyslů, transformované prostředí současné britské televize zaznamenává újmu na udržení a rozvoji dovedností, stejně tak na potenciálu kreativity v rámci průmyslu.