Autor zdokumentoval pražské pamětní desky významných osobností. U každé osobnosti najdeme její stručný životopis a ilustrativní fotografie. Kniha může být inspirativním a objevným průvodcem po mnohdy opomíjených místech.