Odkaz na web Ministerstva kultury ČR, kde je seznam právních předpisů a opatření obecné povahy v následující struktuře:

I. Umění, knižní kultura a knihovny
II. Státní památková péče
III. Ochrana movitého kulturního dědictví, muzea a galerie
IV. Hromadné sdělovací prostředky a audiovize
V. Ochrana práv duševního vlastnictví
VI. Církve a náboženské společnosti
VII. Financování kultury
VIII. Věci všeobecné a organizačně správní