Stojí před námi možnost představit si budoucnost, ve které bude univerzitní výzkum založený na praxi a vývoj kreativních průmyslů úzce spojený. Pravděpodobně se nejedná o fantazii, ale ta se může stát skutečností až za předpokladu, pokud začneme uvažovat na tím, jaký je vztah mezi kreativními znalostmi rozvíjenými na univerzitě a znalostmi rozvíjenými v kreativních průmyslech.