Každý architekt a každá architektka znají specifika své praxe. Přesto dosud neexistovala žádná data, která by potvrdila sdílené oborové zkušenosti týkající se aktuálních pracovních podmínek v České republice. V reakci na reportáž radia Wave s názvem Mladí architekti pracují za mizerné peníze bez smlouvy. Jaká je odvrácená strana prestižního oboru? seTerezie Lokšová a Eliška Pomyjová rozhodly tuto situaci důkladněji zmapovat v interdisciplinárním týmu.

Výsledná výzkumná zpráva je vyčerpávajícím přehledem výsledků jejich snahy. Přináší průzkum pracovních podmínek architektů a architektek ve věku 22–35 let, kteří již dokončili své vzdělání a pracují v České republice.