Institut pro digitální ekonomiku napsal ve spolupráci se skupinou expertů studii s názvem „Potenciál digitální ekonomiky a kulturních a kreativních průmyslů pro další rozvoj a konkurenceschopnost České republiky – výzvy, přínosy a impulsy pro vládní politiku“. O výsledky studie je zájem nejen mezi představiteli státní správy, ale i mezi vědeckou veřejností, studenty a firmami. Stala se impulsem pro zahájení debaty o nově vznikajících odvětvích, způsobech podpory jejich rozvoje, a to včetně oblasti digitální ekonomiky.