Guru byznysu Peter Drucker v této knize provádí břitkou analýzu zásadní, probíhající proměny světa od věku kapitalismu ke společnosti vědění a zkoumá radikální důsledky, které tento přechod bude mít na společnost, politiku a obchod v současnosti i nadcházejících letech. Pátravá studie tak vysvětluje i to, jak se klíčovou strukturou společnosti vědění stává organizace a jejím primárním zdrojem právě vědění.