Studie předkládá metody, které umožňují vyjádřit ekonomický dopad kulturních aktivit v konkrétních regionech. Studie byla publikována jako dílčí kapitola knihy Handbook of Cultural Tourism. Článek byl realizován v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015).