V této studii jsou kombinovány studie distributivní veřejné politiky se vzděláním ve veřejné správě v kvantitativní studii geografické distribuce grantů na umění (GFA) ve Velké Británii mezi roky 2003 až 2006.