Vzhledem s současným globálním proměnám, města reflektují svůj přístup k rozvoji občanské hrdosti a jak se mohou lokální identity vyvíjet, nebo být naopak chráněné. Součástí otázky je především, jak nejlépe vítat a integrovat nově příchozí. Důležitost kulturních politik na lokální úrovni je stále více uznávána jako klíč k formování udržitelných změn v našich společnostech. Studie z Culture Action Europe zkoumá současný stav kulturní politiky na lokální úrovni a její budoucí výzvy, shrnuje vývoj lokálních kulturních politik, odráží to, co jsme se naučili a kde jsme.