Tento výzkum byl proveden na žádost Řídícího výboru kanadských umělců pro kulturní dědictví. Cílem výboru je řešit finanční potřeby vedoucích umělců, kteří významně přispěli k umění a kulturnímu životu Kanady, ale nedostali přiměřenou náhradu.

Zpráva se zaměřuje na modely, které by mohly být relevantní pro kanadský zážitek, s přihlédnutím k současnému politickému prostředí, pokud jde o postavení umělce a obecnou podporu dostupnou v Kanadě pro stárnoucí obyvatele.