ČR patří k zemím, které dosud nemají jednotnou strategii podpory v oblasti KKP. Přestože v řadě strategických materiálů se již pracuje s kreativními průmysly a jejich potenciálem, stále chybí jednotné směřování. Tato studie by měla napomoci přípravě strategického dokumentu v ČR. Materiál vychází a navazuje na další, obecnější studie, které vznikly v rámci výzkumného projektu NAKI Mapování kulturních a kreativních projektů v ČR 2011−2015.

Pro účely této studie internacionalizací KKP rozumíme rozšiřování obchodní činnosti v oblasti KKP za hranice daného státu. Exportem KKP rozumíme vývoz produktů a služeb KKP do zahraničí.