Studie z řady Creative Skills Europe předkládá příklady iniciativ sociálních partnerů, jež podporují dovednosti a rozvoj profesní dráhy v evropských kreativních sektorech.