Rozsáhlé šíření digitálních platforem (YouTube, Instagram, Twitch a TikTok) nerovnoměrně proměňuje kulturní produkci. Nové formy jako jsou živé vysílání, infuencing a podcasty se vyvíjí závratnou rychlostí.

Autoři zkoumají samotný proces i důsledky platformizace napříč kulturním a kreativním odvětvím. Publikace se zaměřuje na zpravodajství, herní průmysl a tvorbu na sociálních sítích, čerpá také z hudby, reklamy a dalších.