Publikace Perspectives on Cultural Leadership je součástí projektu Fika jehož cílem je podpora konceptu „kontinuálního profesního rozvoje“ s cílem dosáhnout úrovně mezinárodního kulturního vedení, které by bylo schopné vyhovět požadavkům dnešní komplexní a proměnlivé doby. Jedná se o antologii výzkumných výstupů a esejů. Nesnaží se o zaujetí všezahrnující perspektivy, ale spíše o otevření diskuse vycházející z vlastních, myšlenkově provokativních přístupů, týkajících se oblastí v kterých se dnes kulturní lídři musí pohybovat.

Knihu doplňuje sesterská publikace Narratives by Cultural Change Makers skládající se z rozhovorů s deseti prominentními kulturními lídry.