Cílem tohoto projektu bylo zkoumání zaměstnavatelova vnímání současných možných cest, jakými vstupují mladí lidé ve věku 16-25 let do oboru designu. Současně se jedná o průzkum pohledu na schopnostní problémy této věkové skupiny.