Tato studie zkoumá opatření poptávky po kulturních aktivitách – účast a frekvenci účasti ve čtyřech kulturních odvětvích: knihovnách, muzeích a galeriích, památkách a archivech. Studie využívá informací ze statistiky Taking Part.