Tento manifest byl vydán Radou pro řemesla (Crafts Council) spolu se všemi jednotlivými účastníky tohoto sektoru. Do přípravy se zapojili tvůrci, podniky, studenti i vyučující. Manifest zahrnuje veškerá řemesla a jejich způsoby tvorby. Autoři připravili pět různých příspěvků, kterými se snaží o změnu.