Praha – pól růstu ČR (OP PPR), který byl schválen v červnu 2015, je novým operačním programem zaměřeným na podporu lidských zdrojů a investic, a to pro období 2014–2020. Dotace budou primárně směřovat do oblastí výzkumu, vývoje a technologických inovací, energetických úspor, sociálního začleňování, boje proti chudobě a oblasti vzdělávání. Samostatnou velkou část tvoří také investice do ekologické veřejné dopravy, především do budování tramvajových tratí a rozvoje bezmotorové dopravy.