Práce Michaela Portera za posledních 15 let definovala naše základní chápání konkurence a konkurenční strategie. V této knize se řada jeho článků poprvé představila jako souvislý celek. V tomto souboru tak každý příspěvek získává novou sílu a význam. Každý zároveň více objasňuje a podporuje celkový obraz Porterova pohledu na moderní konkurenci. Četba této knihy vede k pochopení autorova tvůrčího procesu – je patrné, jak se jeho důležité teorie nejprve formují, prohlubují a časem vyvíjí. Články, tvořící základní stavební kameny dnešní konkurenční strategie, se pohybují kolem tří hlavních oblastí: Konkurence a strategie – klíčové koncepty,  Konkurence lokace a Konkurenční řešení společenských problémů.