Publikace z řady Creative Skills Europe předkládá přílady správné praxe rozvoje dovedností v Evropě, které podporují strukturální transformaci kreativních sektorů.