Tato příručka je určená pro ty, kteří přicházejí do styku s finančními prostředky EU poprvé. Pomáhá vyznat se mezi různými mechanismy financování EU. Obsahuje tipy, jak začít, stručný přehled různých forem financování EU nebo praktické příklady pro vybrané skupiny příjemců finančních prostředků EU. Cílem je usnadnit přístup k finančním prostředkům EU.