Výroční zprávy Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), příspěvkové organizace Ministerstva kultury.