Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) zabezpečuje z pověření Ministerstva kultury České republiky státní statistickou službu za oblast kultury. V rámci této statistiky sleduje také údaje o památkových objektech – pod tímto pojmem se rozumí hrady, zámky, kláštery, zříceniny, mlýny apod. zpřístupněné návštěvníkům za vstupné. Ke stažení jsou statistiky od roku 2007.