Studie představuje dílčí návrhy legislativní i nelegislativní povahy na odstranění strukturních problémů kulturních odvětví v Česku, které odkryla pandemie covidu-19. Navrhuje opatření pro odstranění překážek a problémů spojených s digitální distribucí chráněného obsahu a odměňováním umělců za užití jejich děl online.
Studie je především pro regulátory a zástupce profesních sdružení hájících zájmy českých umělců na národní a evropské úrovni. Studii vydala Univerzita Palackého v Olomouci v září roku 2022.