Návrh národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007-2013. Verze vzatá na vědomí usnesením vlády ČR č. 175/2006 z 22.2.2006.