Kniha formou esejí od různých kulturních odborníků ukazuje fungování národního muzea jako kulturní instituce v odlišných národnostních kontextech. Skládá se z nových studií zemí, které se jen zřídka objevují ve studiích o muzeích v anglickém jazyce. Pojednává o národním muzeu jako o místu, které se podílí na vytváření národní identity, a které skrze umění napomáhá určitému národu vypořádávat se s vlastní minulostí, dopady politických změn a konfrontovat problémy nacionalismu, etnicity a multikulturalismu, které přicházejí do popředí v národní politice v posledních desetiletích.