Strategický dokument vzniklý a přijatý za účelem podpory kultury, umění, péče o památky a dalších cílů, které vycházejí z Programového prohlášení vlády, schváleného usnesením Vlády ČR č. 96 ze dne 12. února 2014.