Publikace Narratives by Cultural Change Makers je součástí projektu Fika jehož cílem je podpora konceptu „kontinuálního profesního rozvoje“ s cílem dosáhnout úrovně mezinárodního kulturního vedení, které by bylo schopné vyhovět požadavkům dnešní komplexní a proměnlivé doby.

Kniha je tvořena rozhovory s deseti zásadními kulturními lídry z různých částí světa. Vypráví o svých aktivitách v daných zemích, o různých typech organizací, kulturních a uměleckých formách, i o vlastním životě a práci, včetně témat vzdělávání, či popisů profesních zkušeností, úspěchů a nespěchů, dilemat a řešení.

Knihu doplňuje sesterská publikace Perspectives on Cultural Leadership, souborná antologie výsledků bádání a esejů.