Autoři knihy se zaměřují na implikace pojmů globalizace a transnacionalismus s použitím konceptu příběhu (narativu) a na to, jak tyto pojmy figurují ve zkušenosti současného jedince na pozadí kulturní politiky a jejího tvoření.