Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011–2015 vznikla v úzké spolupráci s MŠMT ČR a vychází též z doporučení mezinárodních organizací. Strategický dokument je rozdělen do dvou částí: první se zaměřuje na definici globálního rozvojového vzdělávání, druhá na implementační proces naplánovaný do pěti let od vydání strategie.