Tento dokument shrnuje hlavní důvody, obecné zásady, opatření a cíle aplikace úspěšného ekonomického modelu klastrů v podmínkách ČR. Dokument vychází z mezinárodních zkušeností klastrových iniciativ, jež jsou ústředním prvkem tvorby průmyslových, regionálních a inovačních politik ve všech vyspělých státech světa a které se stále více uplatňují v procesech oživení stagnujících regionů i podpoře průmyslových odvětví založených na nových vědeckých poznatcích.